For TV clients
DOWNLOAD TV.TXT file (right click Save As)
Weather2Umbrella web site is currently not operational.
We are working on solving existing problems.
We apologize to all our customers.


Weather2Umbrella hjemmeside er i øjeblikket ikke operationelt.
Vi arbejder på at løse eksisterende problemer.
Vi undskylder til alle vores kunder.


Weather2Umbrella Website ist derzeit nicht betriebsbereit.
Wir arbeiten an der Lösung bestehender Probleme zu arbeiten.
Wir uns bei allen Kunden entschuldigen.


Weather2Umbrella web site trenutno nije operativan.
Radimo na resavanju postojecih problema.
Izvinjavamo se svim nasim korisnicima.


Weather2Umbrella веб-сајт во моментов не е во функција.
Ние работиме на решавање на постоечките проблеми.
Им се извинуваме на сите наши клиенти.


Weather2Umbrella web site aktualisht nuk është funksionale.
Ne jemi duke punuar në zgjidhjen e problemeve ekzistuese.
Ju kërkojmë ndjesë për të gjithë klientët tanë.